TOMTETAKST

Hva er en tomtetakst?

Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringsdatoen.

Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter en vurdering av beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold.

I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet.

Trenger du tomtetakst?

Lurer du på noe mer vedrørende tomtetakst? Ta kontakt for befaring!