NÆRINGSTAKST

Hva er næringstakst?

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring.

Det lages en rapport der de enkelte leiekontrakter beskrives.

Områdets generelle leienivå byggets kvaliteter og beliggenhet er forhold som vurderes.

Som grunnlag for konklusjonen benyttes bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Trenger du næringstakst?

Avtale befaring eller noen spørsmål vedrørende næringstakst? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!