REKLAMASJONER

Reklamasjoner

Noen ganger går det galt. Årsakene kan være mange.

Hvis du oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig handverk, må du reklamere så raskt som mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende. Reklamasjon utføres som en uavhenging rapport. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig.

Å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger en mangel. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen de nevnte fristene. E-post er godt nok! 

Vi kan utføre arbeidet og produsere dokumentasjon på bakgrunn av befaring og omfang.

Trenger du assistanse med reklamasjon?

Avtale befaring eller noen spørsmål om reklamasjon? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!