BOLIGSALGSRAPPORT

Hva er en boligtakst?

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger, er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten.

Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell.

Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Trenger du boligsalgsrapport?

Lurer du på noe mer vedrørende boligsalgsrapport? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!